Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do sczp.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2023.01.08.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023.01.24

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1.  pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.01.08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail it@szpitalmsw.net lub telefonicznie 75 64 35 723.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe,
  • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować:

  • pisemnie – na adres: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra
  • pocztą elektroniczną – na adres sekretariat@szpitalmsw.net
  • telefonicznie: 75 64 35 700

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Budynek Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych „A” i „E” – wejście do budynku z poziomu gruntu. Do drzwi wejściowych prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu jest możliwość skorzystania z platformy dla osób niepełnosprawnych obsługującej wszystkie kondygnacje. Korytarze i schody spełniają podstawowe wymogi. Oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych dostępne są przy każdym budynku. Do każdego budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie zdalnej.

Budynek Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych „B” – wejście do budynku z poziomu gruntu. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak obok głównego wejścia jest możliwość skorzystania z windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Korytarze i schody spełniają podstawowe wymogi. Oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych dostępne są wejściu do windy. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie zdalnej.

Budynek Poradni Leczenia Uzależnień „E i Oddział Psychiatryczny „D” – budyni parterowe, wejście dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie gabinety terapeutyczne i toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe wyznaczone bezpośrednio przy budynku. Możliwość wejścia z psem asystującym.